You are here:  / Mieszkanie / Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej

Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej

Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej

remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami (wzmocnienie lub zabezpieczenie fundamentów, izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, osuszanie fundamentów)

remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące: konstrukcji stropów, ścian nośnych i zewnętrznych, konstrukcji i pokrycia dachu, kanałów spalinowych i wentylacyjnych czy pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku (np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych), a także docieplenia stropów i stropodachów

remont lub modernizacja elewacji budynku (układanie tynków i okładzin zewnętrznych, malowanie elewacji, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku)

wybudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych

przebudowa układu funkcjonalnego budynku (sanitariaty i kuchnie) a także przebudowa dotycząca przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych

remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących: instalacji sanitarnych, elektrycznych, odgromowych i uziemienia, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, domofonów i alarmów, instalacji i urządzeń grzewczych