You are here:  / Mieszkanie / Usytuowanie budynku

Usytuowanie budynku

Usytuowanie budynku

Budynki gospodarcze muszą spełniać zarówno warunki zabudowy jak i warunki techniczne, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Dlatego też zachować należy minimalne odległości od granicy działki. I tak:

– ściana z oknem nie może być bliżej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej,

– ściana bez okna nie może być bliżej niż 3 m od granicy działki sąsiedniej

Projekty budynków gospodarczych mogą być bliżej postawione tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może z niego wynikać, że domek postawimy od działki sąsiedniej w odległości:

– 1,5 m ścianą bez okien czy drzwi

– 1,5 do 3 m ścianą bez okien czy drzwi, jeżeli nasza działka budowlana ma szerokość mniejszą niż 16 m

– 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m.

Budynek gospodarczy musi również stać odpowiednio względem istniejącego domu jednorodzinnego. Nie może w żaden sposób ograniczać dostępu światła do wnętrz, rzucać cień na okna.

Jeżeli zaś chodzi o domy jednorodzinne, które stoją na sąsiedniej działce lub gdy istnieje prawomocne pozwolenie na budowę takich domów, nasz budynek gospodarczy musi być oddalony od niego co najmniej o 8 metrów.

Zgłoszenie budowy należy złożyć u starosty lub wojewody. W zgłoszeniu musimy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Musimy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Roboty budowlane możemy rozpocząć dopiero po 30 dniach od dnia zgłoszenia, jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu.

Musimy pamiętać, że jeżeli nie dopełnimy formalności związanych ze zgłoszeniem budowy, może być ona uznana za samowolę. Samowola budowlana wymaga długotrwałej i kosztownej legalizacji, zatem nie warto narażać się na dodatkowe koszty.