You are here:  / Armatura / Sejm zatwierdził zmiany w kredycie z dopłatą

Sejm zatwierdził zmiany w kredycie z dopłatą

Sejm zatwierdził zmiany w kredycie z dopłatą

 

Ostatnio pisaliśmy o kolejnych propozycjach zmian, jakie zostały przedstawione odnośnie programu ?Rodzina na swoim?. Sejm zatwierdził ostateczne modyfikacje.

10 czerwca br. Sejm przyjął ostateczne zmiany dotyczące programu rządowych dopłat do kredytów. W głosowaniu nad nowelizacją ?Rodzina na swoim? wzięło udział 422 posłów ? 228 było za, 143 przeciw, a 51 posłów wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, program ?Rodzina na swoim? potrwa do końca grudnia 2012 roku. Dopłata Skarbu Państwa do kredytów złotówkowych polega na obniżeniu raty kapitało-odsetkowej często nawet o kilkadziesiąt procent przez pierwsze osiem lat spłacania kredytu, zatem budżet państwa będzie obciążony do końca 2020 roku dla kredytów zaciągniętych nawet w ostatnim dniu grudnia 2012 roku.

Zatwierdzone przez Sejm zmiany muszą zostać teraz podpisane przez prezydenta. Przewiduje się, że nastąpi to nie wcześniej niż pod koniec lipca br. Do tego czasu zakup mieszkania na kredyt z dopłatą będzie można zaciągnąć na dotychczasowych warunkach.
rodzina na swoim Sejm zatwierdził zmiany w kredycie z dopłatą

Sejm zatwierdził zmiany w kredycie z dopłatą

Jakie zmiany zawiera zatwierdzona przez Sejm nowelizacja? Jedną z ważniejszych dla dosyć sporej liczby kredytobiorców jest dołączenie do grupy beneficjentów osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Do tej pory kredyt hipoteczny w programie mogły zaciągnąć wyłącznie małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Dołączenie singli powinno zwiększyć liczbę udzielanych kredytów z dopłatami ? według badań single stanowią dziś 5-milionową grupę w Polsce, jednak kolejna zmiana sprawi, że najprawdopodobniej będzie ich jeszcze mniej. Nowelizacja przewiduje bowiem, że kredytobiorca nie będzie mógł mieć więcej niż 35 lat ? w przypadku małżeństw żadne z małżonków nie będzie mogło przekroczyć tej granicy wieku. Według bankowych statystyk dużą część dotychczasowych kredytobiorców stanowiły osoby, które ze względu na wiek po zmianach nie mogłyby zaciągnąć kredytu z dopłatą.

Mimo trwających wcześniej dyskusji, program nie obejmie mieszkań wyłącznie na rynku pierwotnym. Nieruchomości będzie można kupować zatem zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym. Ale inne modyfikacje programu sprawią, że oferty nieruchomości, które spełniają wymagania niezbędne do uzyskania kredytu będą znacznie ograniczone. Przyjmując nowelizację Sejm zróżnicował dla obu rynków jednakową dotychczas wysokość współczynnika wykorzystywanego do obliczania ceny metra kwadratowego nieruchomości kupowanej w ?Rodzinie na swoim?. Do tej pory zarówno w przypadku rynku pierwotnego, jak i wtórnego współczynnik wynosił 1,4. Po zmianach został obniżony do 1,1 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego. Taka zmiana sprawi, że mieszkania w dużych miastach będą praktycznie niedostępne.

Dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci limity powierzchni domu czy mieszkania, które można nabyć za kredyt z dopłatą pozostają bez zmian. Domy jednorodzinne nie mogą mieć większej powierzchni niż 140 mkw, a mieszkania ? 75 mkw, przy czym dopłata do kredytu przysługuje odpowiednio do 70 i 50 mkw.

Projekty domów do 140 mkw to spora oferta na rynku, więc kredytobiorcy, których interesuje budowa domu na kredyt nie powinni mieć problemu z wyborem odpowiedniego domu. Mogą również kupić gotowy dom od dewelopera czy na rynku wtórnym. Z tej możliwości nie będą mogły skorzystać samotne bezdzietne osoby. W ramach programu single mogą nabyć wyłącznie mieszkanie, budowanie domu czy zakup domu nie wchodzą w grę. Powierzchnia mieszkania, na jaką będzie mógł się zdecydować singiel, nie może przekraczać 50 mkw, a dopłata do kredytu będzie im przysługiwała tylko do 35 mkw.

Ostatnią ważną do odnotowania zmianą jest to, że kredyt ?Rodzina na swoim? będzie można zaciągnąć również wtedy, gdy planowana jest adaptacja budynku gospodarczego na dom jednorodzinny. Dotychczas kredyt można było uzyskać na nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę w budynku mieszkalnym albo na adaptację lokalu w takim budynku o innym przeznaczeniu aby utworzyć nowe odrębne mieszkanie. Nowelizacja przewiduję przeróbki także na domy jednorodzinne.