You are here:  / Armatura / Remont domu i mieszkania – zwrot VAT

Remont domu i mieszkania – zwrot VAT

Remont domu i mieszkania – zwrot VAT

 

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, że od lipca 2011 roku zmniejszy się limit kwoty VAT, jaką można odzyskać za zakup niektórych materiałów budowlanych, w związku ze zmniejszeniem się ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku.

Pisaliśmy, że materiały budowlane mogą być przeznaczone zarówno na inwestycje takie jak projekty domów jednorodzinnych, jak i na remont mieszkania czy prace remontowe, jakim poddajemy nasze istniejące domy jednorodzinne. Warto wiedzieć, jakie roboty budowlane czy remontowe są brane pod uwagę we wniosku składanym o zwrot VAT.
remont domu Remont domu i mieszkania zwrot VAT

Remont domu i mieszkania – zwrot VAT

Domy jednorodzinne remonty

Jeżeli chcemy remontować dom jednorodzinny, zbierajmy faktury VAT jeżeli prace remontowe dotyczą takich kwestii, jak:

remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy (przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, przyłącza do sieci cieplnej i linii elektrycznej)