You are here:  / Armatura / Kim jest deweloper

Kim jest deweloper

Kim jest deweloper

Deweloper to przedsiębiorca zajmujący się w sposób kompleksowy realizacją inwestycji budowlanych, za pomocą których kreuje podaż nowych nieruchomości. Koordynuje on wszystkie aktywności związane z procesem deweloperskim od samego początku aż do końca tj. przekształca pomysły i założenia w rzeczywistość.

Deweloper działa na bardzo wielu płaszczyznach równocześnie. Zwyczajowo do jego zadań należy zakup ziemi, sprecyzowanie rynku docelowego, tworzenie projektów obiektów przy pomocy architektów, uzyskanie koniecznych pozwoleń, pozyskanie środków, budowa, wynajem, zarządzanie jak również i sprzedaż. Zarządzając procesem deweloperskim, deweloper musi posiadać jasną wizję tego, co chce osiągnąć. Co więcej, podczas całego procesu musi on w sposób sprawny reagować na pojawiające się problemy, dostosowując tym samym nieustannie strategię działania do panującej sytuacji.

Deweloperzy zajmują się przede wszystkim realizacją projektów budowlanych dotyczących kompleksów domów jednorodzinnych, rezydencji wielorodzinnych, obiektów biurowych, przemysłowych, komercyjnych czy handlowych. W każdym z powyższych przypadków developer odpowiedzialny jest za wykonanie konkretnych zadań. I choć etapy realizacji procesu zasadniczo składają się z tych samych elementów, w zależności od charakteru konkretnej inwestycji różnią się detalami i szczegółami. Na rynku występują również deweloperzy wstępni, którzy zajmują się zagospodarowaniem terenu. Ich celem może być zakup gruntu, zmiana jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie oraz podział na mniejsze działki geodezyjne a następnie sprzedaż.