You are here:  / Gryzoń domowy / Drewno obróbka drewna

Drewno obróbka drewna

Firma Herberts produkuje dwie folie tego rodzaju pod nazwą Surfatex i Preglas.
Surfatex ma dość gruby nośnik w postaci papierowej taśmy przesyconej nienasyconą żywicą poliestrową; użyto tu folii od­dzielającej. °P reg las. ma cienki nośnik w postaci welonu z włókna szklanego przesyconego nienasyconą żywicą poliestrową; użyto tu folii ochronnej. Użyte folie oddzielająca i ochronna zapobiegają sklejaniu, uszkadzaniu i osiadaniu kurzu na folii właściwej. Produkt pod nazwą Surfatex może być dowolnego koloru i może stanowić po naprasowaniu powłokę kryjącą, dawać imitację do­wolnego gatunku drewna lub dowolną fakturę, zupełnie fantazyjną. meble Wy­kończenie zależy od użytej przekładki — może być gładkie z połyskiem, matowe z wyciśniętymi porami drewna itp.
Warunki naprasowywania są następujące:
nacisk jednostkowy 0,8—1,2 MPa
temperatura prasowania 150—170°C
Czas prasowania zależnie od temperatury wynosi:
dla temp. 150°C 5 min
dla temp. 160°C 2 min
dla temp. 170°C 1,5 min
Naprasowane płyty z powłoką układa się pionowo jedna obok drugiej bez przekładek na okres 24 h, po czym mogą być one poddane dalszej obróbce. Powłoka jest odporna na ścieranie, niewrażliwa na pla­mienie, elastyczna, nie tępi narzędzi, a poza tym jest łatwo zmywalna, trudno palna, odporna na wodę i środki myjące stosowane w gospodar­stwie domowym.
Półprodukt pod nazwą Preglas ma grubość ok. 0,4 mm i gra­maturę ok. 480 g/ms. Po naprasowaniu daje powłokę kryjącą (białą, po­pielatą i inne) lub przezroczystą. Meble Powłoki przezroczyste stosuje się na powierzchnie fornirowane. Przy foliach przezroczystych po naprasowa­niu całkowicie zanika struktura włókna szklanego, tak że utworzona po­włoka robi wrażenie warstwy przezroczystego lakieru.
Parametry procesu naprasowywania są następujące:
nacisk jednostkowy 0,9—1,1 MPa
temperatura prasowania 150—200°C
czas prasowania zależnie od temperatury 40 s do 5 min
Przy prasowaniu stosuje się specjalne przekładki jako oprzy­rządowanie i wyposażenie prasy. Meble Po wyjęciu z prasy płyty z napraso-waną powłoką wykończeniową podlegają sezonowaniu w czasie 24 h.