You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Czym jest handel zagraniczny?

Czym jest handel zagraniczny?

Aby mieć do czynienia z handlem zagranicznym musi pojawić się kilka warunków. Powinna być to wymiana towarów albo usług między dwoma partnerami, firmami z dwóch różnych krajów. Wymiana powinna przebiegać w sposób odpłatny. Można by się zastanowić jaki jest sens handlu zagranicznego? Dlaczego państwo nie stara się produkować wszystkiego co może być jego obywatelom potrzebne do życia? Istotą handlu zagranicznego jest to, że polega on na wymianie tych produktów których brakuje w danym kraju lun których z jakichś powodów nie opłaca się np. uprawiać lub wytwarzać. Trudno sobie w Polsce np. wyobrazić pola, gdzie byłaby uprawiana herbata lub kawa – dlatego konieczne jest sprowadzanie tego typu produktów, bo niemożliwym jest uprawianie ich w konkretnym klimacie. Jednak handel zagraniczny opiera się też na sprowadzaniu zaawansowanych wyrobów technologicznych. Nie wszystkie państwa wiedzą jak stworzyć skomplikowane urządzenia, dlatego muszą je sprowadzać z innych krajów.
W handlu zagranicznym wyróżniamy takie pojęcia jak import, eksport, tranzyt, obrót uszlachetniający oraz tranzyt. Najprościej jest wyjaśnić dwa pierwsze pojęcia. Import to kupienie jakiejś liczby towarów poza granicami naszego kraju i przywiezienie ich. Z kolei eksport opiera się na wyprodukowaniu czegoś i sprzedaniu danych towarów za granicę. Tranzyt polega na tym, że jakiś towar na eksport lub import jest przewożony przez granicę innego państwa, przez co jego droga się wydłuża. Obrót uszlachetniający opiera się na tym, że sprowadza się jakieś towary, a następnie się je przerabia lub udoskonala. Reeksport polega na kupnie towaru za granicą, przywiezienie go do kraju, a następnie próbę sprzedaży gdzieś dalej. Tego typu rzeczami mogą zajmować się: prywatne firmy, spółki skarbu państwa, osoby prawne które mają działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
Aby handel zagraniczny w Polsce odbywał się w sposób w pełni uczciwy zajmuje się tym Minister Gospodarki, czuwa on i kontroluje w jaki sposób w Polsce przebiega handel zagraniczny.