You are here:  / Meble / Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Definicję budynku gospodarczego znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Jeżeli nasz garaż ma spełniać funkcję schowka, to możemy go uznać za budynek gospodarczy. Jeśli zgodnie z przeznaczeniem będziemy tam parkować samochód, raczej nie podchodzi on pod powyższą definicję.