You are here:  / Architektura i Nieruchomości / Pozwolenie na budowę 2015

Pozwolenie na budowę 2015

Pozwolenie na budowę 2015
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę

Mając już działkę budowlaną oraz projekt budowlany domu trzeba jeszcze złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Sam proces nie jest zbytnio skomplikowany, a sporządza się go na urzędowym formularzu. We wniosku należy podać dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę

– Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, opiniami oraz uzgodnieniami,
– Zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające, że projektant ma uprawnienia do projektowania domów. W dniu, w którym projekt został sporządzony musi być ono aktualne,
– oświadczenie inwestora, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Taki formularz dostępny jest zarówno w urzędzie jak i na stronie internetowej,
– decyzję o warunkach zabudowy. Tego typu decyzja wymagana jest jedynie dla terenu, w którym nie ma planu zagospodarowania przestrzennego,
– czasem potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Można to zrobić wpłacając pieniądze na konto urzędu lub gotówką w kasie.