You are here:  / Gryzoń domowy / Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czy możemy więc uznać projekt garażu za budynek gospodarczy?

Definicję budynku gospodarczego znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Jeżeli nasz garaż ma spełniać funkcję schowka, to możemy go uznać za budynek gospodarczy. Jeśli zgodnie z przeznaczeniem będziemy tam parkować samochód, raczej nie podchodzi on pod powyższą definicję.